آدرس دبیرخانه: استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه بوستان ۵ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نورالثقلین

شماره تمـاس: ۳۳۵۵۱۱۸۸-۰۷۷

ایمیل: Info@ayatfestival.ir

 

کانال‌های ارتباطی ما