فرم ارسال آثار

پایان مهلت ارسال آثار به جشنوارهمهلت ارسال آثار و ثبت نام به پایان رسیده است و آثار شرکت کنندگان در مرحله ی انتخاب و داوری قرار دارد. اعلام اسامی منتخبین و برگزیدگان سومین جشنواره ملی فیلم قرآنی آیات طبق زمانبندی مندرج در فراخوان صورت می پذیرد.

 

دکمه بازگشت به بالا